shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Nyhet - nye artikler lagt inn under tema og spørsmål

KOMMUNALE VEGNORMALER, UTBYGGINGSAVTALER OG OVERTAKELSE

Denne artikkelen inneholder omtale av rettsgrunnlaget for vegnormaler, om adgang for kommuner til å fravike de sentralt bestemte vegnormalene, og om utarbeidelse og vedtakelse av kommunale vegnormaler.

Det er også lagt inn en artikkel om lokale utbyggingsavtaler der forholdet til lokale vegnormaler er beskrevet. For å få det totale bildet er det også relevant å lese artikkelen om overtakelser.

Logg deg inn på siden for å lese artiklene.

 

 

Web levert av CustomPublish AS