Hjem/Kontakt/Kontakt

Kontakt oss - spørsmål

Vegjus.no behandler spørsmålene forløpende og bruker nettverket til å finne svar og anbefalinger i forhold til saksbehandling. Spørsmål og svar vil kun være tilgjengelig for saksbehandlere i kommunen. Når sakene som tas opp er behandlet i ressursgruppen kan anonymisert spørsmål og svar publiseres på siden.

Web levert av CustomPublish AS