Hjem/Tema og spørsmål/Overvann

Overvann

1.1.Overvann i vegbane 

På grunn av at klima er i endring og fortetting av areal opplever kommunen  i større grad enn tidligere at veger oversvømmes. Trafikanter opplever det som problematisk at veger stenges eller stenges av for sent. Dersom vegen stenges av for sent kan det få den følge at kjøretøy skades på grunn av at fører ikke var oppmerksom på faremomentet som overvannet representerte.  

Det er viktig at kommunene kartlegger vegstrekk som er utsatt for vannsig over veg, og at de har fokus på dette når det er meldt mye nedbør.

1.2.Overvann på avveie

Oftere enn tidligere opplever kommunene å få regresser etter at boliger har fått inn vann fra terreng. Forsikringsselskapene viser i denne sammenhengen til forurensningsloven §24a, hvor de anfører at skaden skyldes at kommunen som vegholder er ansvarlig for skade fordi avløpsanlegget ikke har tatt tilstrekkelig unna.  Grøfter og sluk ble etter en avgjørelse i Høyesterett  (RT 2012 s. 820) definert til å være et avløpsanlegg.  Vegholder kan risikere å bli gjort ansvarlig for skade i de tilfeller hvor vann på avveie skader en bolig.

 

 

 

 
Web levert av CustomPublish AS