shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Nyhet

REGJERINGEN HAR ENDRET LEDNINGSFORSKRIFTEN

Endringene i ledningsforskriften gjelder fra 1. januar 2018.

Dette har vært en viktig sak for både ledningseierne og de kommunale vegeierene. 

Fortsatt vil det nok være ting som kan skape diskusjon i en søknadsprosess. Full istandsetting, herunder kravene til reasfalteringens omfang, vil bli omtalt nærmere i en veileder til forskriften som er under utarbeidelse i Samferdselsdepartementet.

Når det gjelder kostandsdekning skal det beregnes basert på retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS