shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Tradisjonell konferanse planlegges 27 - 28 september i Oslo

VEGJUS.NO - konferansen 2021

FORELØPIG TEMA TIL PROGRAMMET:

Åpning 

Ny veileder til ledningsforskriften

  • Presentasjon ny veileder dersom den er klar til konferansen

Microtrenching 

  • Praksis basert på endringene i ledningsforskriften – restriksjoner og handlingsrom

Avkjørselsbehandling 

  • Eksempler på dårlige løsninger, forhold til regulering, byggesak, vegfaglig begrunnelse

Hvordan sikre både gode siktforhold og gode naboforhold langs vegene

  • PANELDEBATT

Overvann 

  • Regelverk (fra Sintef-rapporten)
  • Aktuelle erstatningssaker som følge av ekstremvær i Oslo

Forskjellen på ferdigattest og overtakelse

  • Bygningsmyndighetens og vegmyndighetens ulike ansvars områder
  • Kommunikasjon med utbygger 

El-sparkesykler

  • Status i arbeidet med nasjonalt regelverk.

VEGJUS - kafé 

 

Web levert av CustomPublish AS