image[2]

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

VEGJUS.NO - konferansen 2022

Følgende tematikk stod på agendaen: 
 
 • Flomskader  på veg og sidearel - aktuelle erstatningssaker
 • Vegen som flomveg - er det en god ide? 
 • Aktuelt fra departementet: 
  • Ny veileder til ledningsforskriften
  • Vegklasseforskriften - innspill til departementet og høringen som kommer
 • Rasfarlige murer og skråninger
 • Paneldebatt om aktuelle saker
 • El-sparkesykler  - nytt siden sist 
 • Offentlig veggrunn - grunneier og forvalter-rettigheter
 • Aktuelt fra vegdirektoratet
  • Veglister og bruksklasser
  • Regelverk og forventnninger til oppfølging fra kommuner og fylkeskommuner
  • Paneldebatt veglister og bruksklasser
  • Vegtrafikksentralenes rolle over fylkeskommuner og kommuner - skader mm
  • Konsekvenser av ny vegdataforskrift

Her kan dere finne presentasjoner og opptak fra årets VEGJUS.no-konferanse:

 

Mappe-ikon Presentasjoner PDF

 

Opptak 

Dag 1: https://vimeo.com/693933401

Dag 2: https://vimeo.com/695827800

 

 
Med vennlig hilsen 
Turid og Andreas
VBT og NKF veg og park
Web levert av CustomPublish AS