shutterstock_299773793

Nettverk og samarbeid gir økt kompetanse

...og en mer effektiv og korrekt saksbehandling i kommunene

 

shutterstock_592634444

Veg og samferdsel

Vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Konferansen blir i Oslo 22. - 23. januar 2018

VEGJUS.NO KONFERANSEN

Stikkord til programmet (foreløpig) Ny forskrift til veglovas § 32, Statens vegvesens håndbøker - betydning for norske kommuner, Ansvarsforhold veier, Nedklassifisering... ÅRETS VEGJUS KOMMUNE mm

Konferanse.jpg

Gruppearbeid.jpg

 

 

Web levert av CustomPublish AS