shutterstock_1015776952

Nettverk og samarbeid gir økt kompetanse

...og en mer effektiv og korrekt saksbehandling i kommunene

 

shutterstock_1015776952

Veg og samferdsel

Vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Om oss

Vegjus.no

VEGJUS.NO er et nettsted som gir tilgang til rettskilder, sentrale juridiske spørsmål med utdyping til bruk i saksbehandlingen innen veg og samferdselsområdene i kommunen.

VEGJUS.NO er ment som et hjelpemiddel i saksbehandlingen basert på erfaringer og praksis fra de kommunene som er bidrar. Den enkelte kommune står ansvarlig for det svar som blir gitt til innbyggerne. 

Nettstedet gir gjennom en tematisk oppbygging tilgang til regelverk og gode eksempler på saksbehandling. Du finner eksempler på brevmaler og informasjonsfoldere.

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du sende inn et spørsmål. Spørsmålet vil bli sendt ut til en ressursgruppe som bidrar til å gi svar så fort som mulig. Spørsmål og svar publiseres og danner grunnlag for nye tema tema på nettsiden. På denne måten vil VEGJUS.NO fortløpende bli utviklet til å omfatte så mange tema som mulig innen vegforvaltningen.

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og NKF Vei og trafikk har gått sammen om å utvikle VEGJUS.NO og styringsgruppen består av representanter fra de to foreningene.

Ressursgruppen skal bidra til å finne svar på spørsmål som sendes til VEGJUS.NO. Gruppen består av jurister fra medlemskommuner. Dagens medlemmer er:

Ann Janette Hansen - Moss kommmune 

Iren Meli Lundby - Asker kommune 

Lasse Henriksen - Horten kommune 

Nikolai Hansen - Værøy kommune 

Anne Borgedahl - Nittedal kommune 

Renate Eliassen - Malvik kommune 

Monica Bing Eide - Oppegård kommune 

Christina Steffensen, Hareid kommune

Johan Storm Bull, Stavanger kommune, bidrar også til å svare på spørsmål.

Knut Aanerud, juridisk rådgiver, TURAO as

Andreas Birkeland - NKF adm.

Turid Åsen - VBT, NKF VEGJUS.NO

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS