shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Om oss

Vegjus.no

VEGJUS.NO er et nettsted som gir tilgang til rettskilder, sentrale juridiske spørsmål med utdyping til bruk i saksbehandlingen innen veg og samferdselsområdene i kommunen.

VEGJUS.NO konferansen arrangeres en gang i året og er en viktig del at satsningen med å tilby en møteplass for økt kompetanse innen vegforvaltning.

VEGJUS.NO er ment som et hjelpemiddel i saksbehandlingen basert på erfaringer og praksis fra de kommunene som er bidrar. Den enkelte kommune står ansvarlig for det svar som blir gitt til innbyggerne. 

Nettstedet gir gjennom en tematisk oppbygging tilgang til regelverk og gode eksempler på saksbehandling. Du finner eksempler på brevmaler og informasjonsfoldere.

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du sende inn et spørsmål. Spørsmålet vil bli sendt ut til en ressursgruppe som bidrar til å gi svar så fort som mulig. Spørsmål og svar publiseres og danner grunnlag for nye tema på nettsiden. På denne måten vil VEGJUS.NO fortløpende bli utviklet til å omfatte så mange tema som mulig innen vegforvaltningen.

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og NKF Vei og trafikk har gått sammen om å utvikle VEGJUS.NO og styringsgruppen består av representanter fra de to foreningene.

Arbeidsgruppen skal bidra til å finne svar på spørsmål som sendes til VEGJUS.NO og videreutvikle nettstedet og konferansen. Gruppen består av jurister og fagpersoner fra medlemskommuner. Dagens medlemmer er:

Ann Janette Hansen - Moss kommmune 

Iren Meli Lundby - Asker kommune 

Trygve Petter Nilsen, Stavanger kommune

Joakim Hjertum, Oslo kommune

Thomas O Skogsaas, Horten kommune

Knut Aanerud, juridisk rådgiver, Bytheveg as

Andreas Birkeland - NKF adm.

Turid Åsen - VBT, NKF VEGJUS.NO

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS