shutterstock_1015776952

Nettverk og samarbeid gir økt kompetanse

...og en mer effektiv og korrekt saksbehandling i kommunene

 

shutterstock_1015776952

Veg og samferdsel

Vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Nyhet

REGJERINGEN ENDRER LEDNINGSFORSKRIFTEN

Endringene i ledningsforskriften vil gjelde fra 1. januar 2018.

Dette har vært en viktig sak for både ledningseierne og de kommunale vegeierene. 

Fortsatt vil det nok være ting som kan skape diskusjon i en søknadsprosess. Full istandsetting, herunder kravene til reasfalteringens omfang, vil bli omtalt nærmere i en veileder til forskriften som skal utarbeides av Samferdselsdepartementet.

Når det gjelder kostandsdekning skal det beregnes basert på retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS