shutterstock_224915089

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

VEGJUS.NO - konferansen 2023

Program og muligheter for påmelding. Planleggingen av VEGJUS.NO konferansen 2023 er i sluttfasen og innholdet er klart. Konferansen gjennomføres i Oslo fra mandag 23. til tirsdag 24. januar.    ...

Vi etterlyser aktuelle saker og innspill til VEGJUS.NO

NYHET - Vi ønsker hjelp fra medlemmene våre Derom dere har aktuelle saker som er blitt behandlet i rettssystemet og som dere mener er relevant for flere. Send sakene til oss og så sørger vi for at ...

Om oss

Vegjus.no

VEGJUS.NO er et nettsted som gir tilgang til rettskilder, sentrale juridiske spørsmål med utdyping til bruk i saksbehandlingen innen veg og samferdselsområdene i kommunene og fylkeskommunene. VEGJU...
Web levert av CustomPublish AS