NB! Ledningsforskriften ble endret i 2018 og endringene er relevant i forhold til denne dommen.