Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Andre nyttige lenker

shutterstock_164301158

Andre nyttige lenker

Her finnes linker til annet fagstoff som kan være relevant i saksbehandlingen.

Tips oss gjerne om aktuelle lenker til fagstoff som er aktuell for denne nettsiden.

shutterstock_315253472

Håndtering av overvann fra urbane veger

Rapporten omhandler overvann fra vegene som tilføres de kommunale avløpsledningene. Den fokuserer særlig på tettbygde strøk, hvor avløpsledningene ofte er gamle med spillvann og overvann i felles ledning. I slike områder er det gjerne behov for å redusere tilførselen av overvann til avløpsrenseanleggene.

TØI RAPPORT BILDE

Erfaringer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

TØI RAPPORT 2023

Hovedbildet er at loven har bidratt til å oppnå sine formål, særlig om fremkommelige og trygge offent- lige rom. Kommunene har fått et godt og effektivt virkemiddel for å ta kontrollen over et utleiemarked som, når det gjelder elsparkesykkel, i forkant av loven skapte kaotiske tilstander i mange større byer.