Ressursgruppen
Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og NKF Veg og park har gått sammen om å utvikle VEGJUS.NO og ressursgruppen består av representanter fra de to foreningene.

Ressursgruppen skal bidra til å finne svar på spørsmål som sendes til VEGJUS.NO og videreutvikle nettstedet og konferansen. Gruppen består av jurister og fagpersoner fra medlemskommuner. Dagens medlemmer er:

Ann Janette Hansen, Jurist - Moss kommmune 

Joakim Hjertum, Veiingeniør - Leder for veidrift og veivedlikehold Oslo kommune

Thomas O Skogsaas, Politihøgskolen - Avdelingsleder Horten kommune

Fred Erik Fredly, Sivilingeniør og Jurist - Byggeleder Harstad kommune

Lisa Enstad, Jurist - Møre og Romsdal fylkeskommune

Henrik Kongerud, Jurist - Bymiljøetaten Oslo kommune

Per Olav Horne, Fagansvarlig for graveforvaltning Drammen kommune

Henning Fykerud, Jurist - Rådgiver Gamle veger as

Knut Aanerud, Jurist - Rådgiver, Bytheveg as

Iren Meli Lundby - Jurist - Seniorrådgiver NKF  

Turid Åsen - Veiingeniør - Daglig leder VBT, Prosjektleder VEGJUS.NO