VEGJUS.NO hjem/Rettskilder/Lover
shutterstock_82759081

Lover

For å kunne treffe gyldige vedtak må rette instans ha delegert fullmakter. Delegasjonsvedtak treffes med hjemmel i kommuneloven.

Web levert av CustomPublish AS