VEGJUS.NO konferansen arrangeres en gang i året og er en viktig del at satsningen med å tilby en møteplass for økt kompetanse innen vegforvaltning.

VEGJUS.NO er ment som et hjelpemiddel i saksbehandlingen basert på erfaringer og praksis fra de som er bidrar. Den enkelte kommune/fylkeskommune står ansvarlig for det svar som blir gitt til innbyggerne. 

Nettstedet gir gjennom en tematisk oppbygging tilgang til regelverk og gode eksempler på saksbehandling. Du finner eksempler på brevmaler og informasjonsfoldere.

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du sende inn et spørsmål. Spørsmålet vil bli sendt ut til en ressursgruppe som bidrar til å gi svar så fort som mulig. Spørsmål og svar publiseres og danner grunnlag for nye tema på nettsiden. På denne måten vil VEGJUS.NO fortløpende bli utviklet til å omfatte så mange tema som mulig innen vegforvaltningen.

Ressursgrupppen

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og NKF Veg og park har gått sammen om å utvikle VEGJUS.NO og ressursgruppen består av representanter fra de to foreningene.

Dagens medlemmer er:

Ann Janette Hansen, Jurist - Moss kommmune 

Joakim Hjertum, Veiingeniør - Leder for veidrift og veivedlikehold Oslo kommune

Thomas O Skogsaas, Politihøgskolen - Avdelingsleder Horten kommune

Fred Erik Fredly, Sivilingeniør og Jurist - Byggeleder Harstad kommune

Lisa Enstad, Jurist - Møre og Romsdal fylkeskommune

Henrik Kongerud, Jurist - Bymiljøetaten Oslo kommune

Per Olav Horne, Fagansvarlig for graveforvaltning Drammen kommune

Henning Fykerud, Jurist - Rådgiver Gamle veger as

Knut Aanerud, Jurist - Rådgiver, Bytheveg as

Iren Meli Lundby - Jurist - Seniorrådgiver NKF  

Turid Åsen - Veiingeniør - Daglig leder VBT, Prosjektleder VEGJUS.NO

Kort historikk: VBT arrangerte for første gang konferanse om vegjus i Bergen i 2002 som en del av sin VBT-skole. Det var noen enkeltarrangement med vegjus som tema etter dette fram til VEGJUS.NO ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom VBT og NKF i 2014. Nettsiden ble lansert i 2015. Første VEGJUS.NO-konferanse var i 2017. Etter dette har nettsiden blitt viderutviklet og fylt opp mer stadig med innhold etter at det har kommet spørsmål fra medlemmene i de to foreningene. Konferansene har vært arrangert hvert år og er en populær møteplass. 

Samarbeidsavtalen mellom VBT og NKF

VEGJUS.NO

Kontakt oss her