VEGJUS.NO hjem/Kontakt oss/Still oss et spørsmål

Kontakt oss - spørsmål

VEGJUS.NO behandler spørsmålene forløpende og bruker nettverket til å finne svar og anbefalinger i forhold til saksbehandling. Spørsmål og svar vil kun være tilgjengelig for saksbehandlere i kommunen. Når spørsmålet er besvart kan anonymisert spørsmål og svar bli publisert på siden der disse er av prinsippiell karakter og dermed er nyttig for andre.

PS. Vegforum for byer og tettsteder (VBT) og NKF Veg og park har gått sammen om å utvikle VEGJUS.NO for sine medlemskommuner. VEGJUS.NO er ment som et hjelpemiddel i saksbehandlingen for kommuner basert på erfaringer og praksis fra alle som er bidrar. Den enkelte kommune står ansvarlig for det svar som blir gitt til innbyggerne, og VEGJUS.NO skal ikke være en part i en sak mellom private og kommunene.

Web levert av CustomPublish AS