Dersom et ukjent kjøretøy kjører på skilt eller en annen innretning tilhørende veg slik at denne blir skadet er det greit å være kjent med bilansvarsloven §10 og at det er TFF som  bl.a. har ansvar for skader forvoldt av ukjente, uforsikrede og utenlandske motorvogner. I tillegg er TFF tillagt funksjonen som erstatningsorgan, informasjonssenter og sentralorgan i henhold til EUs 4. og 5. Motorforsikringsdirektiv.

https://www.tff.no/informasjon/skadebehandling/