Hva er en personopplysning?

En personopplysning er all informasjon som kan identifisere deg. Direkte og indirekte.

Hvilke opplysninger har VEGJUS.no lagret?

VEGJUS.no i all hovedsak lagret informasjon om deg i forbindelse med din deltakelse på kurs og konferanser (Cvent) og innlogging til intranett (vegjus.no).

Du har rett til innsyn i hvilke data VEGJUS.no har lagret om deg. Send e-post til post@turao.no.

Hva betyr dette for deg som medlem i NKF og VBT?

Vi har i samråd med advokat tolket regelverket dit hen invitasjonene til deltakelse på vegjus.no og kurs/konferanser er en så sentral del av medlemskapet i NKF og VBT at alle som har et e-postdomene knyttet til en medlemskommune kan få invitasjoner.

Du kan når som helst fjerne deg fra våre lister og be om sletting av din adresse.

I alle nyhetsbrev og invitasjoner finner du lenker nederst i e-posten som fjerner deg fra de listene knyttet til utsendelsen du har mottatt (avbestille invitasjoner til kurs/konferanser, avbestille nyhetsbrev etc.).

Dersom du ønsker umiddelbar sletting av din informasjon kan du sende en e-post til post@turao.no og vi skal få slettet all informasjon om deg innen 3 virkedager.

Vi opplever opplever i noen tilfeller at det er registrert flere e-postadresser på samme person. Vi ber deg derfor om å oppgi alle kortadresser, aliasadresser og liknende når du ber om å bli slettet fra våre lister.
(eksempel: Ola.Nordman@eksempel.kommune.no / Ola@eksempel.kommune.no / ON@eksempel.kommune.no)

Deltakelse på kurs og konferanser

De gangene du deltar på kurs og konferanser så brukes kun detaljer om deg som skal gjøre at din opplevelse hos oss skal være så god som mulig.

Dette deler vi med samarbeidspartnere om deg:

  • Hoteller/kurs- og konferansesteder
    • Navn og eventuelle matallergier.
  • Trykkeri i den grad det er navneskilt på konferansen
    • Navn, stilling og arbeidssted
  • Navneliste på nett/deltakerliste
    • Navn, stilling og arbeidssted

Du har din fulle rett til å få fjernet navnet ditt fra oversikter som ikke er hensiktsmessige, både på nett og til hoteller/navnelister. Ved å sende e-post til kurs@kommunalteknikk.no innledes en dialog med administrasjonen i NKF som ordner dette.

Administrasjonen i NKFog VBT er bundet av taushetsplikt ifm. helseerklæringer (allergier etc.)

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om personvern kan du kontakte administrasjonen i NKF eller VBT:
Sindre Haarr – sindre.haarr@kommunalteknikk.no / 99 15 14 28
Turid Aasen – post@turao.no  / 901 85 571