VEGJUS.NO hjem/Rettskilder
shutterstock_62124727

De mest sentrale lovene

Definisjon av rettskilde:

Rettskilder er de kildene i rettslæren som anses som relevante. Kildene er faktorer som kan tas med vurderingen når det skal fastlegges hvordan en rettsregel skal fortolkes. Den viktigste rettskilden er loven og lovteksten, hvor grunnloven har høyest rang.

Det hender at ordlyden i en lov ikke er uttømmende. I slike tilfeller kan det være nødvendig å gå til andre rettskilder for å finne støtte.

I rettslæren oppstilles det gjerne syv rettskildefaktorer.

  1. Lov
  2. Forarbeider
  3. Rettspraksis (dommer, hvor tingrettsdommer naturlig nok har lavest rang)
  4. Andre myndigheters praksis
  5. Privat praksis
  6. Rettsoppfatninger
  7. Reelle hensyn
Web levert av CustomPublish AS