Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Juridiske begreper

shutterstock_309535247

  • Force majeure – ekstraordinære hendelser som ikke er under menneskelig kontroll
  • Culpa betyr skyld. Culpagrunnlaget omfatter derfor tilfeller der skadevolder med vitene vilje har påført skaden (forsett) eller der skaden skyldes at skadevolder har opptrådt klanderverdig (uaktsomt).
  • Faktum er faktiske forhold som er av betydning i et saksforhold. 
  • RT – Norsk Rettstidende. Trykte avgjørelser fra Høyesterett.
  • RG - Rettens Gang. Trykte avgjørelser fra lagmannsrett og tingrett.
Juridisk ordliste fra Jusstorget.