Prosjektet skal være ferdig våren 2023 og status blir presentert på VEGJUS.NO konferansen.