shutterstock_299773793

Nettverk og samarbeid gir økt kompetanse

...og en mer effektiv og korrekt saksbehandling i kommunene

 

shutterstock_592634444

Veg og samferdsel

Vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Konferansen blir i Oslo 22. - 23. januar 2018

VEGJUS.NO KONFERANSEN

Stikkord til programmet (foreløpig) Ny forskrift til veglovas § 32, Statens vegvesens håndbøker - betydning for norske kommuner, Ansvarsforhold veier, Nedklassifisering... ÅRETS VEGJUS KOMMUNE mm

Nyhet

VI VIL HA FLERE JURISTER MED PÅ LAGET

Vil du jobbe med oss? Dette er en fantastisk mulighet til å bli en del av et fagnettverk med dyktige jurister i kommunene. Du får en unik mulighet til å holde deg oppdatert på fagområdet og utveksle e...

Om oss

Vegjus.no

VEGJUS.NO er et nettsted som gir tilgang til rettskilder, sentrale juridiske spørsmål med utdyping til bruk i saksbehandlingen innen veg og samferdselsområdene i kommunen. VEGJUS.NO er ment som et ...
Web levert av CustomPublish AS