shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Presentasjoner

VEGJUS.NO-konferansen 2020

Takk for denne gang - her finner du presentasjoner fra samlingen  

Nyhet - nye artikler lagt inn under tema og spørsmål

KOMMUNALE VEGNORMALER, UTBYGGINGSAVTALER OG OVERTAKELSE

Denne artikkelen inneholder omtale av rettsgrunnlaget for vegnormaler, om adgang for kommuner til å fravike de sentralt bestemte vegnormalene, og om utarbeidelse og vedtakelse av kommunale vegnormaler...

Om oss

Vegjus.no

VEGJUS.NO er et nettsted som gir tilgang til rettskilder, sentrale juridiske spørsmål med utdyping til bruk i saksbehandlingen innen veg og samferdselsområdene i kommunen. VEGJUS.NO konferansen arr...
Web levert av CustomPublish AS