shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

VEGJUS.NO - konferansen 2022

Følgende tematikk stod på agendaen:    Flomskader  på veg og sidearel - aktuelle erstatningssaker Vegen som flomveg - er det en god ide?  Aktue...

NYHET - lov og eksempel på forskrift i Oslo kommune se rettskilder på VEGJUS.NO

NY LOV OM UTLEIE AV SMÅ ELEKTRISKE KJØRETØY PÅ OFFENTLIG GRUNN

Stortinget har vedtatt en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, jf. representantantforslag 293 L (2020-2021) om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie ...

Om oss

Vegjus.no

VEGJUS.NO er et nettsted som gir tilgang til rettskilder, sentrale juridiske spørsmål med utdyping til bruk i saksbehandlingen innen veg og samferdselsområdene i kommunen. VEGJUS.NO konferansen arr...
Web levert av CustomPublish AS