Hjem/Hjelpemidler/Steiner på vegens eiendomsområde

Steiner på vegens eiendomsområde

Store steiner plassert på vegens eiendomsområde (regulert) anses å være i strid med reguleringsformålet, og vil ofte være trafikkfarlige samt at de vanskeliggjør både drift og vedlikehold av veien.

Med hjemmel i Veglovens § 57 er det ulovlig å plassere steiner (blant annet) inne på vegens eiendomsområde uten vegeiers tillatelse. Den som uaktsomt eller forsettelig foretar seg dette, risikerer straffeansvar etter Veglovens § 61 (bot). Basert på en konkret vurdering i hver enkelt sak må disse da fjernes, fortrinnsvis for eiers egen regning. 

Steiner eller lignende som vuderes å være i strid med reguleringsformålet kan også forfølges etter Plan og bygningslovens kap. 32 om ulovlighetsoppfølging.

BREVMALER:

Brev hvor kommunen varsler krever av steinene fjernes: 

MAL Steiner plassert i vegarealet.docx

 

Web levert av CustomPublish AS