VEGJUS.NO hjem/Tema og spørsmål
shutterstock_592634444

Tema og spørsmål

Hovedintensjonen med denne siden er å utvikle generelle hjelpemidler til behandlingen av forvaltningssaker innenfor vegfaget. Noen tema er beskrevet grundig og i enkelte tilfeller er det lagt ved eksempler på brev som kan benyttes.

Under hvert tema legges det også ut aktuelle spørsmål fra medlemmene med svar som kan være til nytte for andre. 

Dersom det ikke allerede finnes en god temabeskrivelse eller et godt svar i arkivet vil spørsmålet bli sendt til redaksjonsrådet og ressursgruppen. De som tar opp spørsmål her vil normalt få svare innen 2 - 3 uker. Når spørsmålet og svaret blir publisert på nettsiden vil de være anonymisert.

I de tilfeller der spørsmålet er av en slik karakter at det kreves en juridisk utredning for å finne et svar, vil VEGJUS.NO innhente slik kompetanse og forsøke å finne et godt svar. Vi har ikke mulighet til å bistå i enkeltsaker som krever omfattende lokalkunnskap for å kunne gi et godt svar.

ARKIV

I tillegg til spørsmålene vil dere finne presentasjoner fra VEGJUS.NO konferansene på denne siden.

Web levert av CustomPublish AS