Hjem/Hjelpemidler/Ulovlig reklame langs veg og på fortau
Annonse reklame

Ulovlig reklame langs veg og på fortau

Her finner du henvisning til aktuelle lover,håndbøker og brevmaler som kommunen kan benytte når de fra tid til annen oppdager ulovlig reklame langs vei og på fortau.

Oppsetting av reklame langs veg er søknadspliktig i henhold til veglovens § 33. I tillegg er det i henhold til veglovens § 57 forbudt å sette opp reklame på vegens eiendomsområdet uten tillatelse fra vegmyndigheten. Det er viktig å huske på at når kommunen behandler saker om ulovlig reklame, opptrer kommunen som vegmyndighet. Dette betyr at kommunen skal følge forvaltningslovens bestemmelser.

Ingressbildet viser forhåndsvarsling ved bruk av annonse i lokalavisen.

​Trafikkfarlig reklame er behandlet i en egen håndbok fra Statens vegvesen:

Håndbok V323 Reklame og trafikkfare

BREVMAL:

Brev hvor kommunen varsler om ulovlig reklame: 

MAL reklame langs veg.docx

Web levert av CustomPublish AS