Hjem/Tema og spørsmål/Vegens eiendomsområde - grensesnitt/1. Ansvar for veglys langs fylkesveger

Eksempel på sak i Vestforld og Buskerud

Ansvar for veglys langs fylkesveger

For drift og vedlikehold av veilys på fylkesvei praktiseres det i dag forskjellige former for ansvarsdeling mellom kommunene og Buskerud Fylkeskommune/Vestfold Fylkeskommune.

Fylkeskommunene tar det fulle ansvar for drift og vedlikehold på deler av fylkesveinettet. På andre deler av fylkesveinettet dekker fylkeskommunene kun vedlikehold, mens kommunen står for drift. En tredje driftsmodell er at kommunen dekker både drift og vedlikehold. Drift omfatter i hovedsak bytte av lyskilder og fremføring av strøm, annet arbeid er definert som vedlikehold.

Felles for mange veier hvor det praktiseres delt ansvar er at det ikke foreligger avtaler som regulerer ansvarsforholdet og at det er ett betydelig vedlikeholdsetterslep knyttet til veilys.

Derfor har Vegfaglig Nettverksgruppe Drammensregionen valgt å samlet ta opp saken med sine respektive fylkeskommuner. ​​

SE BREV TIL FYLKESKOMMUNENE

Lindås kommune stilte spørsmål til Samferdselsdeparementet i forhold til ansvar for veglys langs offentlig veg. Se svar fra SD.

BREV TIL LINDÅS KOMMUNE

 

Web levert av CustomPublish AS