Hjem/Tema og spørsmål/Ledningsarbeider - graving/1. Ulovlig graving i veg

Ulovlig graving i kommunal veg

Alle som skal arbeide eller grave på eller ved kommunal vei skal søke om dette. En slik søknad må sendes i god før gravingen startes opp. For alt arbeid som skal utføres på kommunale veier og gater gjelder bestemmelsene i kommunens retningslinjer for graving. 

Kommune har ofte beregnet standardisert kostandsdekning for saksbehandling, oppfølging, kontroll og evt. økte vedlikeholdskostander som følge av gravearbeidet.

Ved alt gravearbeid skal det undersøkes om det ligger andre kabler og ledninger i grunnen. Dette for å unngå skade. Dette blir kontrollert og sjekket ut ved alle søknader. I forbindelse med nyanlegg for kabler, vann- og avløpsledninger skal tiltakshaver koordinere sine planer med de kabel- og ledningseiere som har tillatelse til anlegg i kommunal veigrunn.

Det er i henhold til Veglovens § 57 ulovlig å grave i veg uten tillatelse fra vegmyndigheten. Om det oppdages at det er gravet på eller ved kommunal vei uten at det er omsøkt, må det tas kontakt med den ansvarlige. Kommunen kan kreve at gravearbeidet stanses inntil søknaden er sendt inn til kommunen og godkjent. Graving uten forutgående tillatelse kan politianmeldes.

For graving i velveier sendes «søknad» til det enkelte vel. For fylkesveier sendes søknad til Statens vegvesen Graving utenfor vei avtales med grunneier. 

VEILEDER FOR LEDNINGER I KOMMUNALE VEGER

Anbefalt fellesbestemmelser for kommuner m søknadsskjema og erklæring.

Veileder ledninger i kommunale veier ENDELIG.pdf

BREVMALER: 

Brev hvor kommunen varsler om ulovlig graving: 

MAL Ulovlig graving.docx

 

 
Web levert av CustomPublish AS