shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Nyhet

VEGJUS.NO-konferansen 2020

Velkommen til VEGJUS.NO-konferansen 20-21 januar 2020 på Clarion The Hub Oslo

PÅMELDING

Foreløpig program:
  • El-sparkesykkel - regelverk og praksis
  • Snøhåndtering - Miljørisikovurdering
  • Kan det komme krav om gebyr på overvann fra offentlig veg? 
  • Hjertesone - Bruk av skilt langs offentlig veg
  • Anskaffelser - Viktigheten av en tydelig og avgrenset oppgavebeskrivelse
  • Utbyggingsområder - Formaliteter i forbindelse med overtakelser
  • Lokale vegnormer - Formell forankring og aktuelle tema
  • Tilskudd for å plukke søppel langs vegene (ansvar) 
  • Veilederen til paragraf 32 i ledningsforskriften - status
  • Ansvar for vegskråninger, murer mm. 
Det blir vegjus-kafé med god anledning til diskusjon og erfaringsutveksling med andre deltakere om dagsaktuelle tema. 
Web levert av CustomPublish AS