shutterstock_213347473

Veg og samferdsel

Den offentlige vegen er nabo til de fleste i dette landet og et godt naboskap skal pleies gjennom forutsigbarhet og kompetanse.

Presentasjoner

VEGJUS.NO-konferansen 2020

Takk for denne gang - her finner du presentasjoner fra samlingen

 

Dag 1: Mandag 20. januar 2020

Presentasjonene blir lagt ut fortløpende som de er godkjent og klare - Dersom tittelen ikke er klikkbar kom tilbake senere. 

10:00 El-sparkesykkel
- Erfaringer med el-sparkesykkel v/Siri Hegna Berge, TØI
- Reguleringsbehov og virkemidler i transportsystemet v/Nils Fearnley, TØI
- Praktiske utfordringer i Oslo v/Joakim Hjertum, Bymiljøetaten, Oslo kommune

12:30 Ny veileder til ledningsforskriften
- Presentasjon fra Departementet v/Thomas Horgmo
- Presentasjon fra Oslo kommune v/Frode Finstad

14:30 Hjertesone- Bruk av skilt langs offentlig veg 
v/Arild Olsen Vang, Bergen kommune

 

Dag 2: Tirsdag 21. januar 2020

08:30 Utbyggingsavtaler - gjennomføring og overtakelse i flere trinn 
v/Tone Gjertsen, advokat, DLA Piper

09:15 Anskaffelser - klarhet og tydelige beskrivelser som suksesskriterier 
v/Line Voldstad, advokat, DLA Piper

 

12:30 Snøhåndtering - Miljørisikovurdering
v/Gro Kathrine Solås, avdelingsleder veg, Kristiansand kommune 
- Myndighetskrav og regelverk 
- Miljømål for resipient 
- Dagens praksis med snørydding 
- Forurensingskilder i snø 
- Resultat fra prøvetaking 
- Miljørisikovurdering

13:15 Kan det komme krav om gebyr på overvann fra veg? 
v/Ann-Janette Hansen, Moss kommune

14:00 Tilskudd for å plukke søppel langs vegene 
v/Hilde Marie Hvidsten, avd. vegutforming, Statens vegvesen / Vegdirektoratet

14:20 Ansvar for vegskråninger, murer mm.
- Vegmyndighetens rolle/ansvar og grunnlag for vilkår og plikter
v/ Marit Gagnat og Dagfinn Løyland, Veg og trafikkjuridisk avdeling, Statens Vegvesen / Vegdirektoratet

 

Web levert av CustomPublish AS